Strona główna Dla kursantów
Dla kursantów

 

CZAS NA PRZEBIERANIE SIĘ DZIECI

Zajęcia dla dzieci trwają 45 minut. Czas na przebranie nie jest doliczony, a więc instruktor pomagający dziecku
może wyjść z basenu kilka minut wcześniej. Polecamy opcję wchodzenia na basen z rodzicem, który w trakcie
zajęć może sam popływać/skorzystać z sauny, a po lekcji przebrać się z dzieckiem już we własnym zakresie. Nie
spowoduje to ewentualnego skrócenia zajęć.


SPÓŹNIENIA

W przypadku spóźnienia się klienta na zajęcia nie ma możliwości ich przedłużenia z powodu ułożonego ciągu
zajęć instruktorów oraz opłat za wstęp na baseny.
W przypadku spóźnienia się instruktora lekcja zostanie przedłużona lub różnica czasowa zostanie odrobiona przy
kolejny spotkaniu (do ustalenia między klientem a instruktorem).

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Zajęcia odwołujemy jak naszybciej się da. 48h wcześniej- trening nie przepada, tego samego dnia rano (jeśli trening jest wieczorem)- 50% ceny. Odwołanie w ostatniej chwili- 100% ceny. Jeśli będzie możliwość umówienia się na inny termin w danym tygodniu, kwota nie przepada. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora w dniu ich rozpoczęcia następny trening prowadzony jest za darmo, chyba że klient i instruktor umówią się na jego odrobienie w danym tygodniu.
Wyjątkiem od powyższych zasad są czynniki zewnętrzne związane z funkcjonowaniem basenu (np. jego zamknięcie z przyczyn technicznych).

TRENINGI GRUPOWE (OD 2 OSÓB WZWYŻ)

W przypadku zajęć grupowych, w momencie, kiedy jedna z osób nie może przyjść na trening, a instruktor zostanie o tym powiadomiony 48h przed rozpoczeciem treningu- osoba pojawiająca się na basenie płaci za wstęp indywidualny, a nie grupowy.

W przypadku braku powiadomienia o nieobecności części grupy koszt zajęć zostaje bez zmian. Opłaty za treningi grupowe proszę regulować 1 przelewem/gotówką (opłaty typu ‘każdy za siebie’ wprowadzają chaos).


INFORMACJE O STANIE ZDROWIA KLIENTÓW

Każdy, kto zaczyna naukę pływania/treningi personalne ma obowiązek poinformowac swojego trenera o ewentualnych wątpliwościach dotyczących swojego stanu zdrowia. Wszelkie dolegliwości pojawiające się w trakcie/po treningach powinny być zgłaszane. Bardzo rzadko zdarza się, że ktoś jest uczulony na chlor lub ma problemy z układem oddechowym, co może stać się przeciwwskazaniem do uczęszczania na basen. Jako instruktorzy i ratownicy WOPR dbamy w pierwszej kolejności o zdrowie, a dopiero potem o wyniki.


PŁATNOŚCI

Płatności odbywają się z góry za kilka zajęć (do ustalenia, najczęściej jest to kwota za miesiąc nauki). W indywidualnych przypadkach jest możliwość opłacania zajęć dopiero po ich odbyciu. Kwoty można wpłacać gotówką przed/po zajęciach lub przelewem:
Nr konta: 88114020040000360276489516 (mBank)
W tytule proszę zamieścić imię i nazwisko kursanta oraz daty opłacanych zajęć

JB SPORT Joanna Bielak

ul. Skoczylasa 10/12 m 13

03-465 Warszawa